top of page

Bằng cách trưng bày thẻ thành viên của Bảo tàng Trẻ em Wilmington, du khách có thể được giảm giá vé vào cửa Bảo tàng Coastal Carolina và / hoặc Cung thiên văn Ingram. Bằng cách trưng bày thẻ thành viên Coastal Carolina hoặc Planetarium, du khách có thể được giảm giá vé vào cửa Bảo tàng Trẻ em Wilmington.  

Những người không phải là thành viên của CMoW có thể được giảm $ 1 khi vào cửa thường xuyên Bảo tàng Coastal Carolina hoặc Cung thiên văn Ingram bằng cách hiển thị biên nhận từ Bảo tàng Trẻ em của Wilmington trong vòng bảy ngày qua.

 

Bảo tàng Coastal Carolina tọa lạc tại 21 East Second Street., Ocean Isle Beach, NC 28469. 910-579-1016. www.museumplanetarium.org

 

Cung thiên văn Ingram tọa lạc tại 7625 High Market Street, Sunset Beach, NC 28468. 910-575-0033. www.museumplanetarium.org   

Có đi có lại với Bảo tàng Coastal Carolina Cung thiên văn Ingram

bottom of page