top of page

Đề cử một gia đình

Hàng năm, các thành viên CMoW và những người ủng hộ cung cấp những món quà hào phóng được trao lại cho cộng đồng. Những món quà cộng đồng này được trao cho các gia đình có nhu cầu và trên cơ sở ai đến trước phục vụ trước. Bạn có thể đề cử một gia đình xứng đáng cho một Tư cách thành viên Bất kỳ lúc nào, bao gồm hai người lớn và tất cả trẻ em trong gia đình trong một năm, hoặc tối đa 5 người một lần sử dụng Thẻ khách. 

Mỗi gia đình có thể nộp một đề cử mỗi năm.
 

AdobeStock_169113038 (1).jpeg
bottom of page