top of page

Buổi trưa năm mới!

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 | 9:00 sáng - 12:00 trưa

Pajama Party Logo.png

Tạm biệt năm 2021, chào năm 2022!
 

Hãy đến mang theo Năm Mới với nhóm CMoW vào Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12 tại sự kiện Buổi trưa Năm Mới hàng năm của chúng tôi. Kỷ niệm với chúng tôi với các hoạt động và đồ thủ công đa dạng, các khu vui chơi xung quanh Bảo tàng để khám phá và lễ kỷ niệm trong sân của chúng tôi!

Sắp có thêm thông tin chi tiết.

New Year's Noon_edited.jpg
New Year's Noon (1)_edited.jpg

New Year's Noon is a family friendly end-of-year celebration where we ring in the new year at NOON, instead of midnight.

Activities include:

  • Decorate a party crown

  • Craft a streamer stick

  • Juice Toast to the New Year

  • Reflect on the past year with an end of year survey

  • Epic confetti toss at NOON!

Bạn có quan tâm đến việc tài trợ New Year Noon? Tìm hiểu thêm bằng cách xem biểu mẫu nhà tài trợ Buổi trưa Năm mới của chúng tôi hoặc liên hệ với Heather Sellgren tại hsellgren@playwilmington.org

New Year's Noon Photos
2023!

bottom of page