top of page
IMG_3329.JPG

Ned and Margaret Barclay graciously established The Children's Museum of Wilmington Endowment in 2009 to ensure the Museum had continuing support. In 2018, they generously offered a $25,000 match challenge which the Museum successfully met. Ned and Margaret are remarkable friends of the Museum, consistently involved, and breath life into our Mission.

"Lần đầu tiên chúng tôi bắt đầu hỗ trợ Bảo tàng Trẻ em nhiều năm trước khi chúng tôi có cháu nhỏ và nhận thấy lợi ích của nhiều trải nghiệm khác nhau mà chúng được hưởng. Chúng tôi đã giúp thành lập Quỹ tài trợ cho Bảo tàng Trẻ em của Wilmington khi chúng tôi nhận ra rằng quỹ như vậy sẽ mang lại cho Bảo tàng nguồn thu nhập cần thiết vĩnh viễn trong tương lai. "

Cảm ơn Ned và Margaret Barclay!

Bảo tàng Trẻ em của Wilmington

Quỹ tài trợ

Anchor 1

Quỹ tài trợ là gì? 

Quỹ tài trợ của CMoW được thành lập vào năm 2009 như một nguồn tài chính vĩnh viễn  và tài trợ vĩnh viễn để hỗ trợ CMoW. 

Ai quản lý quỹ của CMoW?

Tổ chức Cộng đồng Bắc Carolina.  Tìm hiểu thêm. 

Tôi có thể giúp gì? 

Quyên góp ngay hôm nay hoặc thông qua một món quà đã lên kế hoạch. Có nhiều tùy chọn đóng góp. Vui lòng liên hệ Giám đốc điều hành  hsellgren@playwilmington.org để biết thêm thông tin. 

Bảo tàng Trẻ em của Wilmington vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đạt được Mục tiêu Thử thách Phù hợp với Tài năng 25.000 đô la của mình. Ned và Margaret Barclay đã ân cần thành lập Quỹ Tài trợ Bảo tàng Trẻ em của Wilmington vài năm trước. Vào năm 2018, họ đã rất hào phóng đưa ra lời thách đấu 25.000 đô la.

Jim Karl, cựu Giám đốc Điều hành CMoW cho biết: “Các nhà tài trợ chu đáo và kiên định như Ned và Margaret là nền tảng cho sự thành công tài chính của Bảo tàng, chúng tôi rất biết ơn khi có họ là những người ủng hộ.  

Quỹ Tài trợ của CMoW được thành lập vào năm 2009 như một nguồn tài trợ thường xuyên và lâu dài để hỗ trợ CMoW. Quỹ Cộng đồng Bắc Carolina quản lý quỹ của CMoW.

bottom of page